ปุ่มกดออกประตู แบบไม่ต้องสัมผัส Exit Sensor No Touch

ระยะเซ็นเซอร์สูงสุด 8-10 CM ใช้เทคโนโลยีแบบ IR เปิดประตูระบบ Keycard มีความปลอดภัย โดยไม่ต้องสัมผัสกับสวิทต์ เพียงใช้มือปัดผ่านหน้าสวิทต์เซ็นเซอร์หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปใกล้ระยะ 8-10 CM  สวิทจะทำงาน

notuch

  – No touch / Touch free Exit Sensor (Diffused Detection)
    – Optical / Infrared Technology
    – IP-55 Ingress Protection / SUS 904 Stainless steel Plate
    – User friendly (Healthy protection) : Free from contagious diseases spread
    – Detection range : 0.1 – 10 cm.
    – Application : Gate/Door/Exit/Automation control
    – High capacity of relay dry contact (3A/AC120V, DC30V)
    – Normalty open / Normally close / Common relay output
    – Twin led Indicators for sensor standby or approached
            1. Sensor Standby : Blue Ied on
            2. Visitars whom approached to the sensor in 10 cm. : Red Ied on