ปุ่มกดออกประตู แบบไม่ต้องสัมผัส Exit Sensor No Touch

ระยะเซ็นเซอร์สูงสุด 8-10 CM ใช้เทคโนโลยีแบบ IR เปิดประตูระบบ Keycard มีความปลอดภัย โดยไม่ต้องสัมผัสกับสวิทต์ เพียงใช้มือปัดผ่านหน้าสวิทต์เซ็นเซอร์หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปใกล้ระยะ 8-10 CM  สวิทจะทำงาน   – No touch / Touch free Exit

Read more