สแกนนิ้ว F 7

Standalone Fingerprint Access Control System คุณสมบัติ : – ความสามารถในการรองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ – ความสามารถในการบันทึกข้อมูล 80,000 รายการ – ชนิดของตัวเซ็นเซอร์ Optical Sensor –

Read more