สายสำเร็จ 20 เมตร

สายกล้องสำเร็จรูป  ประกอบด้วย
 – สายนำสัญญาณภาพ ยาว 20 เมตร พร้อมหัว BNC
– สายไฟ DC ใช้กับ Adaptor