การต่อ Key Card SW-K201 กับแม่เหล็ก 600 ปอนด์

  มือการต่อ Key Card SW-K201  กับแม่เหล็ก 600 ปอนด์ ส่วนคู่มือการโปรแกรมตั้งค่าอยู่ด้านล่างครับ รุ่นนี้รองรับบัตร 2000 ใบ คู่มือการตั้งค่า SW-K201  

Read more

การต่อ Key Card SW-K101 กับแม่เหล็ก 600 ปอนด์

  คู่มือการต่อ Key Card SW-K101  กับแม่เหล็ก 600 ปอนด์ ส่วนคู่มือการโปรแกรมตั้งค่าอยู่ด้านล่างครับ หมายเหต : กรณีที่ Power Supply ไม่มี ขั้ว COM ที่ใช่ต่อกับแม่เหล็ก 600 ปอนด์

Read more