SW-899 CCD 780TVL

  • 1/3” SONY Color Image Sensor
  • ความละเอียดของภาพ 780 TVL
  • IR Array LED 6 ดวง(ระยะ 70 เมตร)
  • Lens 5-50 mm.
  • สามารถมองเห็นภาพในสภาวะพื้นที่ที่มีแสงน้อยเพียง 0 Lux
  • ป้องกันสัญญาณรบกวนภายในตัวกล้องได้ดีกว่าทั่วไป ( More than 52dB)
  • IP 66 (ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร)

TM-899