โปรแกรม Player สำหรับ DVR Hikvision HiLook

โปรแกรม ที่ใช้เปิดไฟล์ Video ที่ดึงออกมาจากเครื่องบันทึก Hikvision  Hilook

Download